میانبر و زندگی سبز

اینجا میخواهیم از راههای ساده برای شادی.لذت.موفقیت.ثروت و زندگی بهتر با هم گپ بزنیم

روانشناسی خط

روانشناسی امضا

۱ـکسانی که در جهت عقربه های ساعت امضا میکنند افراد منطقی هستند.

۲ـکسانی که خلاف جهت عقربه های ساعت امضا میکنند دیر منطق را قبول میکنند

و اغلب غیر منطقی هستند.

۳ـافرادی که از خطوط عمودی استفاده میکنند بلندپرواز هستند و در امور لجاجت و

پافشاری میکنند.

۴ـافرادی که از خطوط افقی استفاده میکنند افرادی مرتب و منظم هستند.

۵ـافرادی که با فشار امضا میکنند در کودکی سختی کشیده اند.

۶ـافرادی که اسم و فامیل مینویسند در میان اعضای فامیل خود را برتر میدانند.

۷ـافرادی که فقط اسم خود را مینویسند دارای منزلت هستند.

۸ـافرادی که اسم خود را مینویسند و روی آنرا خط میزنند شخصیت خود را به خوبی

نمیشناسند.

۹ـافرادی که به حالت دایره یا بیضی امضا میکنند افرادی خوش قلب و ساده دل

هستند.

 

شاد و سلامت باشید......

+ نوشته شده در  پنجشنبه ۲۴ خرداد۱۳۸۶ساعت 15:3  توسط آرزو  |